Reisebetingelser

Ved avbestilling og endringer 

a) Om avbestillingen av hele eller deler av gruppen skjer etter at depositumet har forfalt til betaling, beholder SpainActive depositumet for de som avbestiller.

b) Om avbestillingen av hele eller deler av gruppen skjer etter 30 dager før ankomst beholder SpainActive hele beløpet for de som avbestiller.

c) Regler for omgjøring av flybiletten (antall og navneendringer) ihht flyselskapets egne regler.

d) SpainActive er ikke ansvarlig når eksterne faktorer, som selskapet ikke kontrollerer, hindrer gjennomførelse av reise eller aktiviteter.

e) Biletter som er fakturert til kunde vil ikke tilbakebetales (kan gjøre unntak om SpainActive kan kansellere uten tap).

f) SpainActive tar forbehold om at cuparrangøren kansellerer sine cuper, kansellerer enkelte aldersklasser eller slår sammen klasser.

Reise og avbestillingsforsikring

SpainActive formidler ikke reise og avbestillingsforsikring .  Kunden trenger dette for forsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom.

Denne lenken kan hjelpe deg med å finne reiseforsikring: https://www.finansportalen.no/forsikring/reiseforsikring/

Europeisk Helsetrygdkort

Det er også nødvendig å medbringe Europeisk Helsetrygdkort. Her er linken man trenger for å skaffe kortet online:
https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort

Dersom kunden ikke er fornøyd med leveransen

Hvis den reisende mener det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag/erstatning, har den reisende plikt til å gi arrangøren beskjed så snart som mulig. Klager over mangler, for eksempel i forbindelse med overnattingssted, mat etc. må straks fremlegges ovenfor SpainActive sin kontaktperson på stedet, til SpainActive sin representant i området, slik at dette kan bli rettet eller kompensert på stedet. Dersom dette ikke blir gjort, vil senere klage eller krav om kompensasjon bli avvist. For øvrige klager er fristen 1 måned etter reisens avslutning. Skriftlig klage forlanges.